رزومه فعالیت ها

جمع پروژه های اجرا شده و تحت مشارکت این پیمانکاری در طی بیش از ۳۰سال گذشته که بالغ بر ۱۱۰ پروژه کوچک و‌ بزرگ است ک‌عمده فعالیت ها در پروژه های  ملی و به شرح ذیل می باشد.


 • تولید و تامین عایق پیش ساخته پلی یورتان(برای اولین بار در ایران) – محل اجرا:تهران – کارفرما:شرکت نفت بهران – سال ۱۳۶۹

 • عملیات عایق کاری سرد چیلر های آمونیاکی،خطوط لوله و فیلتر های M.E.K – محل اجرا: پالایشگاه اصفهان – کارفرما:روغن سازی پالایشگاه اصفهان – سال ۱۳۶۹

 • عملیات عایق کاری سرد چیلر های آمونیاکی و خطوط لوله شرکت نفت بهران- محل اجرا: تهران – کارفرما:شرکت نفت بهران – سال ۱۳۷۰

 • تولید و تامین عایق پیش ساخته پلی یورتان –  محل اجرا: تهران – کارفرما: شرکت نفت بهران – سال ۱۳۷۱

 • تولید و تامین عایق پیش ساخته پلی یورتان  – محل اجرا: اراک – کارفرما: پتروشیمی اراک – سال ۱۳۷۲

 • عملیات عایق کاری سرد چیلر های آمونیاکی M.E.K پالایشگاه تهران  – محل اجرا: تهران – کارفرما: روغن سازی پالایشگاه تهران – سال ۱۳۷۳

 • عایق کاری سرد مخازن آمونیاک پتروشیمی خراسان(برای اولین بار توسط نیرو های ایرانی) تحت نظارت شرکت NOEL HAMBOURG – محل اجرا: بجنورد – کارفرما: شرکت تکنیکان – سال ۱۳۷۴

 • عایق کاری حرارتی و برودتی پالایشگاه بندر عباس واحد های ۲۴-۲۷و۲۸ – محل اجرا: بندرعباس – کارفرما: شرکت تکنیکان – سال ۱۳۷۵

 • عایق کاری حرارتی،برودتی پتروشیمی خراسان واحد آمونیاک با حجم ۴۰ هزار متر محل اجرا: بجنورد – کارفرما: شرکت ساختمان و نصب صنایع – سال ۱۳۷۵

 • تامین متریال عایق سرد خصوص لوله و مخازن اوره آمونیاک کرمانشاه – محل اجرا: کرمانشاه – کارفرما: پتروشیمی بیستون – سال ۱۳۷۶

 • تامین متریال و عملیات عایق کاری سرد خطوط لوله و تجهیزات به روش تزریق فوم پلی یورتان(برای اولین بار توسط نیرو های ایرانی) – محل اجرا: کارخانه گاز مایع(NGL1500) – کارفرما: شرکت ملی نفت ایران(مناطق خشکی) – سال ۷۸-۱۳۷۶


 • عایق سرد ۶۵۰ عدد ولو و فلنج در طی چهار روز در NGL1500 – محل اجرا: کارخانه گاز مایع (NGL1500) – کارفرما: شرکت ملی نفت ایران (مناطق خشکی) – سال ۷۸-۱۳۷۶

 • تامین متریال و عایق کاری سرد و گرم خطوط لوله و تجهیزات پروژه MTBE – محل اجرا: پتروشیمی بندر امام – کارفرما: شرکت خوارزمی – سال ۷۸-۱۳۷۷

 • تامین متریال و عملیات عایق کاری (خط لوله UGمازوت)شامل:رنگ آمیزی،استفاده از عایق پلی یورتان ونصب ژاکت پلی اتلین از پالایشگاه اصفهان به نیروگاه دورچه به طول ۲۶ کیلومتر(برای اولین بار توسط نیرو های ایرانی) – محل اجرا: پالایشگاه اصفهان به نیروگاه دورچه – کارفرما: شرکت ماشین آلات صنایع نفت – سال ۸۱-۱۳۷۷

 • تامین متریال و عملیات عایق کاری سرد و گرم خطوط لوله و تجهیزات – محل اجرا: کارخانه گاز مایع(NGL1300) – کارفرما: شرکت مهندسی صنایع نفت(O IE C) – سال ۱۳۷۷


 • تامین‌متریال و‌عملیات عایق کاری پلی یورتان (تزریق فوم)خطوط لوله و تجهیزات – محل اجرا: کارخانه گاز مایع(NGL1600) – کارفرما: شرکت ملی نفت ایران(مناطق خشکی) – سال ۱۳۷۷


 • تامین متریال و عملیات عایق کاری سرد و‌گرم خطوط لوله و‌تجهیزات – محل اجرا: کارخانه گاز مایع(NGL1200) – کارفرما: شرکت مهندسی صنایع نفت(O IE C) – سال ۱۳۷۷


 • تامین متریال و اجرای عایق کاری حرارتی وصوتی در دفتر ریاست جمهوری – محل اجرا: تهران – کارفرما: دفتر ریاست جمهوری – سال ۱۳۷۸


 • تامین متریال و اجرای عایق کاری سرد،گرم وصوتی در مرکز کنترل ترافیک تهران – محل اجرا: تهران – کارفرما: مرکز کنترل ترافیک تهران – سال ۱۳۷۹


 • تامین متریال و اجرای عملیات عایق کاری سرد چیلر آمونیاکی – محل اجرا: تهران – کارفرما: شرکت نفت بهران – سال ۱۳۷۹


 • تامین متریال و اجرای عایق سرد فیلتر های MEK وخطوط لوله – محل اجرا: تهران – کارفرما: شرکت نفت بهران – سال ۱۳۷۹


 • تامین متریال و ‌اجرای عایق کاری سرد چیلر آمونیاکی – محل اجرا: تهران – کارفرما: شرکت نفت پارس – سال ۱۳۸۰


 • تامین متریال و اجرای عایق سرد مخازن کرویBD-B1 – محل اجرا: پتروشیمی امیر کبیر بندر امام – کارفرما: شرکت نصب صنایع آذرآب – سال ۱۳۸۰

 • تامین متریال سندبلاست،رنگ آمیزی و اجرای عایق سرد مخازن کروی به روش تزریق – محل اجرا: پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان – کارفرما: ماشین سازی اراک – سال ۱۳۸۱

  تامین متریال،سندبلاست،رنگ آمیزی و ‌عایق کاری سرد مخزن بوتادین(به روش تزریق فوم برای اولین بار در ایران) – محل اجرا: ماهشر – کارفرما: شرکت فرآورش پتروشیمی بندر امام – سال ۱۳۸۱


 • عملیات بازسازی مخزن آمونیاک پتروشیمی رازی شامل:تعمیر Suspended Deck و‌کلیه عملیات عایق سرد شامل:برچیدن عایق های قدیمی،سندبلاست،رنگ آمیزی و اجرای عایق سرد(تحت مشارکت) – محل اجرا: ماهشر – کارفرما: پتروشیمی رازی – سال ۱۳۸۱

 • تامین کلیه متریال عایق سرد و گرم ملزومات مربوط در آروماتیک چهارم – محل اجرا: پتروشیمی برزویه – کارفرما: مهندسین مشاور سازه – سال ۸۲-۱۳۸۱

 • تامین متریال عایق سرد پیش ساخته و ‌ملزومات مربوط در پروژه الفین ششم – محل اجرا: پارس جنوبی – کارفرما: مهندسین مشاور نارگان – سال ۸۲-۱۳۸۱

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد خطوط لوله و تجهیزات پروژه HDPE & LLDPE – محل اجرا: پتروشیمی امیر کبیر  – کارفرما: پتروشیمی امیر کبیر – سال ۱۳۸۲

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد خطوط لوله و تجهیزات PET-1 و عایق Opening کلیه داکت های برق و تهویه مطبوع – محل اجرا: پتروشیمی تندگویان بندر امام – کارفرما: مهندسی مشاور چگالش – سال ۱۳۸۲

 • تامین متریال و عملیات عایق کاری (خطوط لوله UGمازوت) شامل:رنگ آمیزی،استفاده از عایق پلی یورتان و نصب ژاکت پلی اتلین از نیروگاه دورچه تا راه آهن به طول ۱۷ کیلومتر – محل اجرا: نیروگاه دورچه تا مسیر راه آهن – کارفرما: شرکت ماشین آلات صنایع نفت – سال ۱۳۸۲

 • تامین متریال و عملیات عایق کاری (خطوط لوله UGمازوت) شامل:رنگ آمیزی،استفاده از عایق پلی یورتان و نصب ژاکت پلی اتلین از پالایشگاه اراک به نیروگاه اراک بطول ۵ کیلومتر – محل اجرا: اراک تا نیروگاه شازند – کارفرما: شرکت ماشین آلات صنایع نفت – سال ۱۳۸۲

 • تولید و تامین عایق پیش ساخته پلی یورتان الفین نهم عسلویه – محل اجرا: عسلویه –  کارفرما: مهندسین مشاور نارگان – سال ۱۳۸۲

 • عایق کاری پتروشیمی پردیس واحد اوره – محل اجرا: عسلویه –  کارفرما: شرکت ساختمان و صنایع پتروشیمی – سال ۸۳-۱۳۸۲

 • عایق کاری تجهیزات و لوله های با حجم۲۰هزار متر مربع در تاکستان – محل اجرا: تاکستان (قزوین) – کارفرما: شرکت رزیتان – سال ۱۳۸۳

 • عایق کاری حرارتی خطوط لوله و تجهیزات پتروشیمی برزویه – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: شرکت مشارکت JKT (جهان پارس-کیسون-تهران) – سال ۱۳۸۳

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد خطوط لوله AG در اسکله صادراتی(شرقی) پتروشیمی مبین – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: مشارکت پایبندان طرح اندیشان – سال ۱۳۸۳

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد خطوط لوله AGدر اسکله صادراتی(غربی) آفسایت پتروشیمی مبین (تحت مشارکت) – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: مشارکت آزان – سال ۱۳۸۳

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد خطوط لوله AGاتلین مایع – محل اجرا: اراک – کارفرما: پتروشیمی اراک – سال ۱۳۸۳

 • تامین و اجرای عملیات آب بندی در تاسیسات بتنی و ولو پیت های پتروشیمی تندگویان – محل اجرا: ماهشهر –  کارفرما: پتروشیمی تندگویان – سال ۸۴-۱۳۸۳

 • عایق کاری حرارتی و برودتی نیروگاه غرب همدان ۱۵هزار متر – محل اجرا: همدان – کارفرما: نیروگاه غرب – سال ۱۳۸۴

 • عایق کاری مخازن کروی پتروشیمی جم -محل اجرا: عسلویه – کارفرما: شرکت کافلکس – سال ۱۳۸۴

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد ۷دستگاه مخازن استایرن مونومر پتروشیمی پارس – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی – سال ۸۵-۱۳۸۴

 • تولید و تامین عایق پیش ساخته پلی یورتان،فاز۱۰-۹ پارس جنوبی – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: شرکت در ریز – سال ۱۳۸۵

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد خطوط لوله PET2 و عایق Opening کلیه داکتهای برق و تهویه مطبوع – محل اجرا: ماهشهر – کارفرما: پتروشیمی تندگویان – سال ۸۶-۱۳۸۵

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد و‌ گرم خطوط لوله و‌تجهیزاتEB-SM پتروشیمی پارس – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: شرکت ساختمان و نصب (ECC) – سال ۸۶-۱۳۸۵

 • تامین متریال و‌اجرای فایرپروفینگEB-SM پتروشیمی پارس – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: شرکت ساختمان و نصب (ECC) – سال ۸۶-۱۳۸۵

 • آب بندی حوضچه های پساب صنعتی – محل اجرا: ماهشهر منطقه ویژه – کارفرما: پتروشیمی بوعلی – سال ۱۳۸۶

 • تامین متریال و اجرای عایق Opening کلیه داکت های برق و تهویه مطبوع پتروشیمی پارس – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: شرکت ساختمان و ‌نصب (ECC) – سال ۱۳۸۶

 • تامین کلیه عایق های سرد،گرم و‌کلیه ملزومات مورد نیاز در پالایشگاه گاز ایلام – محل اجرا: ایلام – کارفرما: پالایشگاه گاز ایلام – سال ۱۳۸۶

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد چلیرهای MEK در پالایشگاه نفت بهران – محل اجرا: تهران – کارفرما: پالایشگاه گاز ایلام – سال ۱۳۸۶

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد و گرم پتروشیمی خارک در پروژه DMD – محل اجرا: جزیره خارک – کارفرما: پتروشیمی خارک – سال ۱۳۸۷

 • تامین متریال و اجرای عایق سرد خطوط لوله AGانتقال بوتان و‌پروپان به اسکله صادراتی پتروشیمی خارک – محل اجرا: جزیره خارک – کارفرما: شرکت صبا – سال ۱۳۸۸

 • آب بندی ۸هزار متر مربع حوضچه های بتنی پساب های نفتی – محل اجرا: بندرعباس- کارفرما: پالایشگاه بندرعباس – سال ۱۳۸۸

 • عایق کاری حرارتی تجهیزات و مخازن صنایع محصولات بین المللی پارس(نصب و تعمیرات دوره ای) – محل اجرا: ایوانکی-سمنان – کارفرما: شرکت بین المللی محصولات پارس – سال ۱۳۸۸

 • آب بندی بام و ‌آب نمای داخلی،محوطه و خوضچه های برج میلاد – محل اجرا: تهران – کارفرما: برج میلاد – سال ۱۳۸۹

 • تامین متریال و اجرای عایق های سرد و گرم پتروشیمی خارک (پس از آتش سوزی) – محل اجرا: جزیره خارک – کارفرما: پتروشیمی خارک – سال ۱۳۸۹

 • آب بندی ۱۱ هزار متر مربع استخر پارک دولفین ها در جزیره کیش – محل اجرا: جزیره کیش – کارفرما: پمجتمع تفریحی توریستی کیش – سال ۱۳۸۹

 • تامین متریال و اجرای عایق سر جوش های خط لوله ۸اینچ انتقال بین چاهی زیر زمینی در پروژه یادآوران به طول ۵۵کیلومتر – محل اجرا: منطقه نفتی یادآوران – کارفرما: پشرکت تهران جنوب – سال ۹۰-۱۳۸۹

 • ترمیم بتن های باند فرودگاه امام خمینی – محل اجرا: تهران – کارفرما: فرودگاه امام – سال ۱۳۹۰

 • تامین عایق و‌ملزومات مربوط به تجهیزات سرجاهی (عایق های سیلیکات کلسیم) – محل اجرا: منطقه نفتی یاد آوران – کارفرما: شرکت تهران جنوب – سال ۱۳۹۱

 • اجرای عایق سر جوش ها در خطوط انتقال نفت از ۸اینچ الی ۲۲اینچ زیر زمینی در پروژه یادآوران و آزادگان به طول ۵۵۰کیلومتر(تحت مشارکت) – محل اجرا: منطقه نفتی یاد آوران – کارفرما: شرکت خلخال دشت – سال ۹۲-۱۳۹۱

 • عایق کاری حرارتی و بازسازی عایق های فرسوده پالایشگاه پاسارگاد – محل اجرا: تهران  – کارفرما: شرکت نفت پاسارگارد – سال ۱۳۹۲

 • اجرای عایق گرم مخازن بلندینگ ویژه – محل اجرا: تهران  – کارفرما: شرکت نفت بهران – سال ۹۳-۱۳۹۲

 • سندبلاست و‌رنگ آمیزی و اجرای عایق گرم واحد کک سازی فولاد زرند – محل اجرا: مجتمع فولاد زرند – کارفرما: شرکت مانا – سال ۹۳-۱۳۹۲

 • تامین و‌ اجرا رنگ عایق حرارتی نانو بصورت تلفیقی با پلی یورتان همراه با پوشش محافظتی در برابر قلیا(PH12-14) بر روی تاور ها و مخازن ذخیره.(برای اولین بار در ایران) – محل اجرا: سمنان – کارفرما: کربنات سدیم – سمنان سال۱۳۹۴

 • آب بندی و رفع نشتی استخر های تصفیه آب پتروشیمی خراسان – محل اجرا: بجنورد – کارفرما: شرکت نگهداشت کاران – سال ۱۳۹۵

 • آب بندی ولو پیت پترپشیمی مارون – محل اجرا: ماهشهر – کارفرما: پتروشیمی مارون – سال ۱۳۹۶

 • تامین متریال و اجرای عملیات پوشش محافظتی مخزن کاستیک اسید در پالایشگاه یکم پارس جنوبی – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: تکاب صنعت مهر – سال ۱۳۹۶

 • تامین متریال و اجرای عملیات آب بندی بتن (فشار منفی) در پالایشگاه یکم پارس – محل اجرا: عسلویه – کارفرما: پالایشگاه یکم عسلویه – سال ۱۳۹۷

 • عملیات نسوزکاری مجتمع فولاد بوتیا-آهک و دولومیت – با حجم ۱۲۰۰ تن (تحت مشارکت) – محل اجرا: کرمان – کارفرما: شرکت مانا – سال ۱۳۹۷

 • اجرای عملیات آب بندی بتن با مواد پلی یوریا و سیکا در ۲۶هزار متر مربع مخازن بتنی تصفیه فاضلاب در مجتمع فولاد بوتیا (تحت مشارکت) – محل اجرا: کرمان – کارفرما: شرکت مانا – سال ۹۸-۱۳۹۷

 • پوشش ضد حریق در پروژه تجاری مشهد مال(مدیریت پروژه) – محل اجرا: مشهد – کارفرما: شرکت نانو آکسون – سال ۱۳۹۸

 • تولید و تامین عایق پیش ساخته پلی یورتان – محل اجرا: همدان – کارفرما: پتروشیمی هگمتانه – سال ۱۳۹۸

 • بازسازی سطوح و رنگ آمیزی مخزن آب واحد تصفیه پتروشیمی خراسان – محل اجرا: بجنورد – کارفرما: شرکت نگهداشت کاران – سال ۱۳۹۹

 • تامین مصالح و اجرای عملیات آب بندی مخازن بتنی مجتمع فولاد زرند ایرانیان به متراژ ۷هزار متر مربع – محل اجرا: مجتمع فولاد زرند – کارفرما: شرکت ZISCO – سال ۱۳۹۹

 • اجرای گروت ریزی ColdBox مجتمع فولاد (تحت مشارکت) – محل اجرا: مجتمع فولاد زرند – کارفرما: شرکت ZISCO – سال ۱۳۹۹

 • تامین مصالح و اجرای اسپری فوم پلی یورتان جهت مسدود نمودن (openings)
  اتاق های برق نواحی SP و MHP مجتمع فولاد سازی – محل اجرا: مجتمع فولاد زرند – کارفرما: شرکت ZISCO – سال ۱۳۹۹


 • تامین مصالح و اجرای مقاوم سازی سازه Stock House مجتمع فولاد زرند- شامل (تقویت فلزی – تزریق گروت – اجرای پرایمر- اجرای ۱۲ هزار متر مکعب داربست) – محل اجرا: مجتمع فولاد زرند – کارفرما: شرکت ZISCO – سال ۱۴۰۰

 • اجرای عملیات آب بندی مخازن بتنی در مجتمع فولاد بوتیا – محل اجرا: کرمان – کارفرما: شرکت مانا – سال  ۱۴۰۰

 • اجرای مونوریل  مجتمع فولاد زرند ایرانیان – کارفرما: شرکت  ZISCO – سال ۱۴۰۰

 • اجرای عایق سرد و گرم خطوط پایپینگ و‌اتصالات مجتمع گاز و گاز مایع NGL3200 منطقه جفیر – اهواز – سال ۱۴۰۱

 • تامین مصالح و اجرای آب بندی مخازن و تیکنر های مجتمع سرب و روی مهدی آباد – یزد – سال ۱۴۰۱

درباره ی شرکت همراه صنعت خراسان

این مجموعه با هدف ایفای نقش در پیش برد و توسعه پروژه های صنعتی و عمرانی در سال ۱۳۸۳ با به ثبت رساندن شرکت همراه صنعت خراسان (سهامی خاص) و با بهره گیری از نیروهای انسانی متخصص، متعهد و مجرب، ماشین آلات، تجهیزات و امکانات مکفی پروژه های صنعتی و عمرانی متعددی را باسربلندی به اتمام رسانیده است که رزومه فعالیت های این مجموعه بهترین گواه عملکرد و کارائی این مجموعه می باشد، حال با پشت سر نهادن سه دهه پر افتخار و کسب تجارب ارزشمند در حال حاضر با به کارگیری مؤلفه های فنی، اجرائی و مدیریتی پروژه های متعددی در دست اجرا داشته و هم اکنون این افتخار را دارد که با هدف نهادینه کردن دید مهندسی در تولید و اجرا و همچنین معرفی فن آوری های جدید با بهره گیری از ظرفیت های جاری و اصول کیفیت حداکثری و بهینه کردن زمان، اهداف خود را دنبال کند که هدف اصلی این شرکت بر پایه ارائه خدمات مطلوب به کارفرمایان محترم و توسعه روابط کاری حاصل از رضایت متقابل پایه ریزی شده که امید است با استعانت از خداوند منان در این راه سربلند باشیم.

خدمات در محل پروژه

 • مدیریت پروژه

 • طراحی و مشاوره

 • تأمین متریال و ملزومات

 • ساخت و اجرا

 • تعمير، نگهداري و بهره‌برداري از واحدهای صنعتی

شرح فعالیت های تخصصی این شرکت

 • طراحی، اجرا، نظارت و تعمیر و نگهداری در پروژه های عمرانی راه و ابنیه

 • استفاده از روش های نوین صنعتی ساخت و ساز اسکلت های بتنی و‌ فلزی، راه و محوطه سازی

 • آب بندی و پوشش های حفاظت از بتن (مخازن ذخیره آب،کولینگ تاور،مخازن تیکنر و تصفیه خانه های صنعتی)

 • ساخت و نصب سازه و تجهیزات فلزی صنایع (استراکچر،مخازن ذخیره و…)

 • اجرای لوله کشی صنعتی و خط لوله انتقال

 • تولید عایق های سرد (PUR-RIP) در دانسیته های مختلف

 • اجرای انواع عایق های حرارتی در دانسیته های مختلف

 • انواع ساندویچ پانل سقفی و‌ دیواری

 • توزیع کننده رنگ ها و پوشش های کنترل خوردگی

ارتباط باما

021-91017825

051-91011201

09121097297

09120231017

09151843552

info@hamrahsanaat.com