همراه صنعت خراسان

شماره تماس ما:

۰۲۱-۹۱۰۱۷۸۲۵

ایمیل ما:

info@hamrahsanaat.com

همراه صنعت خراسان

– عایق های صوتی و حرارتی
– عایق های رطوبتی
– رنگ و پوشش های ضد خوردگی
– پوشش های ضد حریق
– پوشش های پلی یورتان و پلی یوریا
– پوشش های ضد اسید و قلیا

همراه صنعت خراسان
آدرس ما:

مشهد | خیابان صارمی

شماره تماس ما:

051-91011201

ایمیل ما:

info@hamrahsanaat.com