همراه صنعت خراسان

شماره تماس ما:

۰۲۱-۹۱۰۱۷۸۲۵

ایمیل ما:

info@hamrahsanaat.com

همراه صنعت خراسان

درباره ما

درباره شرکت ما بیشتر بدانید

تاریخچه

این مجموعه از سال ۱۳۷۳ تحت عنوان شرکت پوشش کاران جاوید شروع به فعالیت نمود و پس از ده سال فعالیت در سال ۱۳۸۳ با ثبت رساندن شرکت همراه صنعت خراسان به فعالیت خود ادامه داد که تا کنون در بیش از صد پروژه صنعتی حضوری موفق داشته است.

اهداف ما

اهداف اصلی مجموعه ما
– کیفیت حد اکثری
– صرفه جویی در زمان،انرژی و هزینه
– حفظ محیط زیست
– احترام و حفظ کرامت انسانی در محیط کار

افتخار همکاری داشته ایم …

همراه صنعت خراسان
آدرس ما:

مشهد | خیابان صارمی

شماره تماس ما:

051-91011201

ایمیل ما:

info@hamrahsanaat.com